DEN YNGSTA PUBLIKEN

Förutom Cinécourts en Herbe…

 

Vi tycker att det är oerhört viktigt att visa barn vackra kvalitetsfilmer redan i tidig ålder. Franska filmfestivalen skulle även vilja ge dem möjligheten att se filmer som de annars kanske inte skulle få möjligheten att se, genrer och konstformer de inte brukar ställas inför. Förhoppningen är att det kan få barnen att ifrågasätta världen, odla ett intresse för olika uttrycksformer och  framförallt bli inspirerade.

Därför önskar föreningen Franska Filmfestivalen vidareutveckla sina projekt och rikta sig till skolpubliken och studenter.

Projektet anordnas med stöd av Institut Français i Sverige, Fransklärarföreningen samt ett nätverk av biosalonger runtom i hela Sverige.

April 2015 visade vi DET MAGISKA LANDET av Michel Ocelot för franska klasser i Stockholm.

Målen är två :

♦ Att använda film som en hjälpmedel för att lära sig franska som främmande språk. Filmerna utökar ramen för språkanvändningen och inspirerar till nya sätt att använda sig av franskan. De sätter eleverna i en dynamisk miljö som vi kommer att utnyttja för att öva tal- och hörförståelse.

♦ Att överföra ett tycke för och en lust att se kvalitetsfilmer och lära sig att analysera « filmspråket » genom att använda filmer som en ett medel för språkinlärning. Genom att introducera eleverna till filmens värld uppmuntras de till uppmärksamhet och kreativitet då de som filmåskådare tvingas vara lyhörd inför sina egna sinnesintryck. Vi önskar ge dem de verktyg de behöver för att sätta igång deras egna reflektioner och synpunkter kring  filmerna och i förlängningen även om deras omvärld.

Av dessa anledningar kan Franska Filmfestivalen:

Ordna filmvisningar på biografer i Stockholm och i andra städer.

♦ Skapa pedagogiskt material för fransklärare så att de kan fortsätta att arbeta med filmerna självständigt.

♦ Skapa olika plattformar för eleverna där de, på många olika sätt, kan arbeta med det franska språket (t.ex filmvisning vid någon av våra partnersalonger runtom i Sverige, workshop för att förbereda en filmvisning, samtal och debatt efter filmvisning, fritidsaktiviteter osv…)

Alla våra aktiviteter anpassar sig till olika åldrar samt till olika  språkliga nivåer. Från A1 till C2 (Gemensamma europeiska referensramar för språk) samt  från lågstadiet till universitet.

Projektet kan mycket väl användas av lärare i bland annat litteratur, historia eller filosofi. Många franska filmer lämpar sig perfekt som ett hjälpmedel inom utbildningsområden som socialvetenskap och humanoria.

Om du är lärare och vill låta din klass ta del av våra aktiviteter,  kontakta oss: info (at)franskafilmfestivalen.se